Zaburzenia depresyjne u dzieci – co musisz wiedzieć?

Do niedawna naukowcy badali głównie depresję u dorosłych. Jak się okazuje, problem coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Obecnie częstość występowania zaburzeń psychicznych o wczesnym początku jest wysoka i jest to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowia psychicznego u dzieci.

Czym jest depresja u dzieci?

Depresja to zaburzenie charakteryzujące się długotrwałym obniżonym nastrojem i szeregiem innych objawów psychicznych i fizycznych. Depresja, rozumiana jako choroba, należy do grupy zaburzeń nastroju. U dzieci może mieć charakter przewlekły, z nasilonymi objawami lub może przybierać postać nawracających epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, rozdzielonych zdrowymi okresami. Objawy depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym.

Przyczyny depresji u dzieci

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń afektywnych, określenie zamkniętego zestawu przyczyn depresji u dzieci może być trudne. Uważa się, że jest to spowodowane kombinacją czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Ta pierwsza to głównie dysfunkcja neuroprzekaźników i zaburzenia endokrynologiczne w mózgu.

Objawy depresji występujące u dzieci i młodzieży

Depresja objawia się bardzo różnie, a objawy często są bardzo podobne do dorosłych. Specyficzne objawy depresji, które często pojawiają się u dzieci to: smutek, depresja, obniżony nastrój, łzawienie i odwrotnie Nadmierna drażliwość, złość, wrogość wobec innych. Dodatkowo depresja może prowadzić do apatii, ograniczenia lub rezygnacji z interesujących dotychczas zainteresowań i zajęć oraz niechęci do podejmowania codziennych obowiązków.