Kiedy należy udać się z dzieckiem do psychiatry?

Myśl o wizycie u psychiatry, niezależnie od tego, czy dotyczy nas samych, czy naszych dzieci, może wywoływać u nas złe skojarzenia, a nawet lęk. Jednak zupełnie niepotrzebnie, w pierwszej kolejności należy uświadomić sobie, że psychiatra to lekarz tak samo, jak każdy inny.

Zabranie dziecka na wizytę do psychiatry – czy warto?

Z drugiej zaś strony pojawia się pytanie, o to, co w zachowaniu naszego dziecka powinno zaniepokoić nas na tyle, że powinniśmy rozważyć wizytę u psychiatry. Na początek warto wspomnieć czym, zajmuje się psychiatra dziecięcy. Lekarz ten diagnozuje i leczy między innymi schizofrenię i depresję, jego wsparcie może być równie ważne w przypadku różnych zaburzeń, jak na przykład zaburzenia ze spektrum autyzmu. Psychiatra nie tylko diagnozuje, ale również rozważa wprowadzenie do leczenia farmakoterapii.

Które zachowania dziecka kwalifikują się do wizyty u psychiatry?

Dziecko tak samo, jak człowiek dorosły może mieć problemy natury psychicznej. Dlatego nie należy lekceważyć żadnych z objawów, które mogłyby świadczyć o pojawieniu się choroby. Bardzo często spotykaną ostatnio jest depresja. Schorzenie to nie jest jedynie przypadłością osób dorosłych. Jeśli więc nasze dziecko jest smutne, łatwo staje się drażliwe, a nawet agresywne, objawy te mogą być niepokojące. Natomiast gdy do tych objawów dochodzą nadmierne pobudzenie, problemy ze snem, wówczas możemy rozważać chorobę afektywną dwubiegunową. Innymi niepokojącymi objawami mogą być lęki o różnym podłożu, które będą wywoływać nerwicę. Również wykonywanie pewnych czynności w określony sposób, pewien schemat, według którego musi postępować dziecko, może świadczyć o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych.

Żadne zachowanie, które według nas odbiega od normy, nie powinno być bagatelizowane. Gdy zauważymy coś, co nas niepokoi, należy udać się do psychiatry, który potwierdzi nasze przypuszczenia lub rozwieje wątpliwości.