Jaka terapia będzie dla mnie odpowiednia?

Psychoterapia jest doskonałym sposobem na pogłębienie wglądu, zrozumienie swoich emocji i problemów. Dzięki niej pacjent może poradzić sobie z kryzysami, trudnymi sytuacjami życiowymi oraz problemami emocjonalnymi. Psychoterapia pozwala także na zmianę swoich przekonań i zachowań, które mogą te trudności powodować lub wzmacniać. Przed wyborem psychoterapeuty, warto dowiedzieć się czym różnią się nurty psychoterapeutyczne, aby wybrać to, co będzie dla nas najbardziej odpowiednie.

Najpopularniejsze nurty

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, nazywana też CBT, jest powszechnie stosowana od lat. To podejście terapeutyczne skupiające się na badaniu i zmianie negatywnych myśli, zachowań oraz przekonań wpływających na funkcjonowanie pacjenta. W takiej terapii psychoterapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować jego przekonania (na temat siebie czy otaczającego świata), a następnie je zmienić, gdyż często prowadzą one do problemów emocjonalnych. 

Warto zaznaczyć, że terapeuta pomaga pacjentowi w nauce nowych wzorców zachowania i myślenia. Czasem przyjmuje rolę doradcy i mentora, który naprowadza pacjenta na bardziej przystosowawcze i zdrowsze sposoby radzenia sobie. Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni często dają również pacjentom zadania domowe.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne skupiające się na badaniu nieświadomych procesów psychicznych, wewnętrznych konfliktów, dawnych relacji i doświadczeń, które ukształtowały obecne funkcjonowanie pacjenta. 

Psychoterapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi zidentyfikować nieświadome konflikty, myśli i uczucia, które często prowadzą do zaburzeń – na przykład do depresji, czy stanów lękowych. Założeniem terapii psychodnamicznej jest to, że specjalista pomaga pacjentowi w zrozumieniu swojego wewnętrznego świata emocjonalnego i w radzeniu sobie z trudnościami, jakie często wynikają z nieświadomych procesów psychicznych. 

Psychoterapeuta w tym przypadku nie jest jednak doradcą, a osobą, która ułatwia pacjentowi dojście do własnych wniosków i rozwiązań poprzez analizę, interpretację, konfrontację, pracę ze wczesnymi doświadczeniami oraz swobodny przepływ myśli. Ważnym materiałem terapeutycznym jest także relacja z psychoterapeutą, czy pojawienie się oporu przed zmianą. 

Hipnoterapia

Hipnoterapia to nurt zakładający, że zmiany w funkcjonowaniu psychicznym człowieka można wprowadzać będąc w stanie hipnozy. Hipnoterapeuta (hipnotyzer) wprowadza pacjenta w trans, będący stanem głębokiego rozluźnienia, podczas którego indukowane są sugestie, mające poprawić stan psychiczny oraz codzienne funkcjonowanie. Przepracowywane są także traumy czy inne trudne doświadczenia, za którymi może stać wiele trudności emocjonalnych. Hipnoterapia wybierana jest w przypadku bezsenności, stanów lękowych oraz uzależnień.

Psychoterapia transpersonalna

Psychoterapia transpersonalna skupiona jest na aspektach duchowych. Do tego dolicza się też kwestie transcendentne ludzkiej egzystencji. Mowa tutaj o doświadczeniach duchowych, kryzysach duchowych, rozwoju duchowym, poczuciu sensu i celu życia. Istotne są też związki pomiędzy jednostką a całością. Warto zaznaczyć, że w takiej formie psychoterapii terapeuta oraz pacjent razem eksplorują duchowe i transcendentne aspekty. Celem jest to, żeby pacjent zrozumiał, jakie są one dla niego istotne i jak wpływają na życie.

Oczywiście rodzajów i nurtów psychoterapii jest znacznie więcej – warto również rozważyć psychoterapię humanistyczną, czy skoncentrowaną na rozwiązaniach. Niegdyś popularna była również psychoterapia psychoanalityczna, jednak obecnie jest rzadziej wybierana ze względu na jej długi czas trwania.

Psychoterapia online czy stacjonarna?

Psychoterapia jeszcze do niedawna tożsama była ze spotkaniami ze specjalistą w jego gabinecie, jednak rozwój technologii sprawił, że coraz chętniej decydujemy się na kontakt za pośrednictwem internetu. Umożliwiają to popularne komunikatory jak Skype, Zoom, Teams, czy Google Meet. Badania potwierdzają, że psychoterapia online może być tak samo skuteczna jak stacjonarna.