ASPD – groźne zaburzenie, które trudno zdiagnozować

Każda osobowość jest wyjątkowa. W niektórych jednak przypadkach sposób myślenia i zachowania może być destrukcyjny zarówno dla innych, jak i dla osoby zaburzeniem.

Osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości (ASPD) to coraz częściej diagnozowane jednostki chorobowe. Ich stan zdrowia psychicznego oparty jest na manipulacji i naruszania praw innych ludzi.

Rozpoznanie i cechy charakterystyczne dla zaburzenia ASPD

Zaburzenie osobowości dyssocjalnej nie jest formalnie diagnozowane w wieku młodzieńczym lub dorosłym. Jednak zaburzenie często zaczyna się we wczesnym okresie, zwykle do 8 roku życia. Stałymi elementami współistniejącymi tego zaburzenia są:

 • Niestabilne relacje międzyludzkie.
 • Lekceważenie konsekwencji ich zachowania.
 • Nieumiejętność uczenia się z doświadczenia.
 • Egocentryzm.
 • Lekceważenie uczuć innych.
 • Szeroki zakres zaburzeń interpersonalnych i społecznych.
 • Współistniejąca depresja i lęk.
 • Współistniejące nadużywanie alkoholu i narkotyków.

Najczęstsze przyczyny powstania zaburzeń  ASPD

Dokładna przyczyna ASPD nie jest znana. Pewną rolę mogą odgrywać czynniki genetyczne i środowiskowe. Na powstanie zaburzenia, statystycznie bardziej narażeni są mężczyźni, którzy:

 • były maltretowane jako dziecko
 • dorastał z rodzicami, którzy mieli ASPD
 • dorastał z rodzicami alkoholikami

ASPD – diagnoza i podstawy do stwierdzenia zaburzenia 

Diagnoza może być bardzo trudna ze względu na nakładające się cechy oraz dużą częstotliwość współistniejących schorzeń i problemów. W postawieniu diagnozy pomocna może być historia przedchorobowa. Chorego diagnozuje się pozytywnie tylko wówczas, gdy wykazuje on przynajmniej trzy z poniższych cech:

 • Bezduszną obojętność na uczucia innych.
 • Rażąca i uporczywą postawę nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, zasad i obowiązków społecznych.
 • Niezdolność do utrzymywania trwałych relacji, chociaż nie ma trudności z ich nawiązaniem.
 • Bardzo niska tolerancja na frustrację i niski próg wyładowania agresji, w tym przemocy.
 • Niezdolność do odczuwania winy lub czerpania korzyści z niekorzystnych doświadczeń, w szczególności kary.
 • Wyraźna skłonność do obwiniania innych lub oferowania wiarygodnych racjonalizacji zachowania, które prowadzi podmiot do konfliktu ze społeczeństwem.