Kiedy warto zgłosić się do lekarza psychiatry?

Psychiatra jest lekarzem, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy z zakresu zdrowia psychicznego. W swojej pracy zajmuje się on zarówno diagnozowaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości, jak również po części niektórymi schorzeniami neurologicznymi i innymi, które mają związek z psychiką człowieka (jak na przykład zaburzeniami ze spektrum autyzmu, otępieniem o różnej etiologii etc.).

Psychiatra – kim jest? Podstawowa definicja i informacje

Psychiatrzy pracują zarówno na terenie szpitali (nie tylko tych o charakterze typowo psychiatrycznym), jak również na oddziałach dziennych, ZOL-ach, Poradniach Zdrowia Psychicznego i placówkach zajmujących się terapią osób chorujących psychicznie bądź osób z niepełnosprawnością intelektualną, udzielają również świadczeń prywatnych. W swojej pracy lekarz psychiatra bardzo często współpracuje z innymi osobami – takimi jak pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, terapeuci uzależnień czy psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach.

Czy warto obawiać się wizyty u psychiatry?

Wokół psychiatrów i psychologów w Polsce panuje bardzo wiele błędnych przekonań oraz stereotypów. Wizyta u osób pracujących w ochronie zdrowia psychicznego nie powinna być powodem do wstydu, to taka sama dziedzina medycyny jak każda inna. Lekarz psychiatra w swoim zawodzie kieruje się zasadami etyki pracy, a więc zobowiązany jest do dochowania tajemnicy lekarskiej oraz świadczenia swoich usług w sposób fachowy i profesjonalny.

W trakcie wizyty nie ma więc miejsca na osądy – bez względu na to, z jakim problemem czy trudnością zgłasza się dany pacjent. Warto więc traktować wizytę u lekarza psychiatry tak jak każdą inną poradę medyczną.